info@belfos.nl

+31 (0)625365301

De Buurtorganisatie

Buurtorganisatie Stichting Belfo's. Een hele mond vol. Dit is wat ons beweegt. Dit is waar wij voor staan.

Het is alweer een aantal jaartjes geleden, enkele buurtbewoners wilden iets meer betekenen voor de wijk. Leuke dingen organiseren, mensen samen brengen, klein van opzet doch posittief ontvangen. Het mocht zelfs een naam krijgen. Belfo's, een samenvoeging van de beginletters van het Belemniet- en Fossielenerf. Hier huisden de initiatiefnemers van het eerste uur.

Zoals men wel vaker ziet bij zoveel positiviteit, groeide het clubje, inmiddels al een heuse organisatie, uit zijn voegen en was alle steun welkom. Gemeentelijk Buurt Gericht Werken en welzijnsorganisatie Stand-by geven hier gehoor aan. Samen sterk voor de buurt. Een van onze slogans.

Inmiddels zjn wij actief als buurtorganisatie binnen de wijk Rennemig. Hier denkt men vaak alleen aan de niewbouw op het voormalig ON 3 terrein. Niets is minder waar. Tot de wijk behoren ook, zowel Oud-Rennemig, als Litscherboord.. 

Vaak horen wij, Belfo's, ohja, dat zijn die mensen die af en toe iets organiseren voor de buurt. Dit is deels dan ook waar, enkel doen wij zo veel meer, vaak niet zichtbaar voor iedereen. Een van onze speerpunten is het verbinden van buurtbewoners. Door het opzetten van evementen in de wijk proberen wij dit te bereiken. Denk hier aan een BBQ of een Halloween-activiteit.

Woon- en leefklimaat staan bij ons ook hoog in het vaandel. Nauwe samenwerking met o.a. woningcorporatie Weller, BS Mijn Spoor, welzijnsorganisatie Stand-by, de gemeente, politie en handhaving, draagt er aan bij dit te borgen, zo niet te verbeteren. Kortom, een luisterend oor met korte lijntjes naar de professionals. 

Bovenal bent U, de buurtbewoner, de belangrijkste schakel in de wijk. Uw mening, Uw inbreng, maar ook Uw kritiek zijn van belang. Hier kunnen wij iets mee. Zo draagt ieder zijn steentje bij, opdat er draagkracht ontstaat. Onmisbaar in ons mooie Rennemig. Vandaar ook ons motto: Samen sterk voor en door de buurt.

Tot slot, kort samengevat, een buurtorganisatie binnen de Rennemig, welke een doel ziet in het verbinden van buurtbewoners, het verhogen van de sociale cohesie in de wijk en begaan is met het welzijn van de bewoners, in de ruimste zin van het woord.

 

 

 

To Top ↑