info@belfos.nl

+31 (0)625365301

Wijkagent

Als wijkagent is Jorg Hansen actief in onze buurt, zijn werkgebied is Heksenberg, Rennemig en Beersdal. 

 

Meer informatie zal zo spoedig mogelijk op deze pagina gedeeld worden.

 

Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844
Handhaving: 14 045 of melding via de Heerlen app
 
Heerlen zet in op veilige buurten. Zij zorgt dat duidelijk zichtbaar meer blauw op straat is. Daarom heeft iedere buurt, zo ook de Rennemig, een eigen wijkagent en BOA(Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Zij zijn Uw aanspreekpunt. De wijkagent handhaaft op openbare orde en veiligheid in de wijk. De BOA van bureau handhaving richt zich vooral op de aantasting van de leefbaareid door overtredingen of overlast, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto's.
 

Bente Körfer
Bente Körfer, wijkBOA op de Rennemig.
 
 

To Top ↑