info@belfos.nl

+31 (0)625365301

Maatschappelijke Ondersteuning

Adviesraad MO

 

Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen lanceert nieuwe website Adviesraadmo.nl

 

Heerlen – De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) heeft een nieuwe website met informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdhulpverlening en Participatiewet. De website richt zich op alle burgers van Heerlen, zij krijgen hier niet alleen informatie maar kunnen zelf ook zaken melden, ervaringen delen en vragen stellen. De website is inmiddels enkele dagen in de lucht en krijgt complimenten voor zowel vorm als inhoud. Het internetadres is www.adviesraadmo.nl. De Adviesraad hoopt met de nieuwe website nog meer contact met de burgers te krijgen.

 

De Adviesraad MO Heerlen is een onafhankelijke stichting die problemen en knelpunten signaleert  in de uitvoering van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet. De adviesraad heeft als taak de gemeente Heerlen gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet vanuit het perspectief van de burger. Signalen vanuit de burgers zijn hierbij cruciaal. Daarnaast rekent de adviesraad het tot haar taak de rol van de burger binnen het gemeentelijk sociale domein te versterken en stimuleert maatschappelijke betrokkenheid vanuit de burgers van Heerlen.

 

Heeft u problemen of zijn er aandachtpunten binnen het sociale domein in Heerlen neemt u gerust contact op met de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen.

 

Dit kan telefonisch op 06-10765734 of via e-mail op info@adviesraadmo.nl

Bezoek de website voor meer informatie  www.adviesraadmo.nl

To Top ↑